Woonwoord

CARTOONS

Oproep Organiseerde u onlangs of organiseert u binnenkort een evenement waarbij sociaal wonen centraal staat? Laat het ons weten via info@woonwoord.be en bezorg ons bijhorende afbeeldingen. Bedankt!

Deense delegatie in Brugge, 2 mei. Een Deense delegatie uit Kopenhagen bezocht enkele sociale woon- projecten van de Brugse Maatschappij voor Huisvesting. De directeur van de SHM, Luc de Smedt (foto) , bege- leidde hen.

Feestelijke inhuldiging in Mechelen, 24 mei . Woonpunt Mechelen organiseerde een wandelzoektocht voor de huur- ders van het Oud Oefenplein en trakteerde op friet, ijsjes en drankjes. Burgemeester Bart Somers haalde herinnerin- gen op over zijn jeugdjaren op het Oud Oefenplein.

Eerste steen in Wielsbeke, 15 mei. Vlaams minister-pre- sident Geert Bourgeois legt de eerste steen voor de bouw van de twaalf woningen van het sociaal woon- project de Schrijverkenshoek. SVK regio Izegem zal instaan voor het beheer.

31

Made with FlippingBook flipbook maker